Group 6 e96bf

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
รู้จักกับหน่วยงาน
รู้จักสมาคมฯ

สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ

สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ)

จากโรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ สู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ห้องประวัติ ช.ก.พ.

อัปเดตห้องประวัติ ช.ก.พ.

โครงการสำคัญ
โครงการสำคัญ

โครงการสำคัญต่าง ๆ ของ สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ

ดูทั้งหมด
อัพเดทล่าสุดจากเรา
อัพเดทล่าสุดจากเรา

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

คลังวิดีโอ
คลังวิดีโอ
ดูวิดีโอทั้งหมด

สื่อสิ่งพิมพ์ /เอกสารเผยแพร่

อินโฟกราฟิก

ผู้สนับสนุนสมาคมนักเรียนเก่า ช.ก.พ.
ผู้สนับสนุนสมาคมนักเรียนเก่า ช.ก.พ.

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่การประกอบวิชาชีพในหมู่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป