Group 6 e96bf

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
รู้จักกับหน่วยงาน
รู้จักสมาคมฯ

สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ

สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ)

จากโรงเรียนช่างกลพระนครเหนือ สู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ห้องประวัติ ช.ก.พ.

อัปเดตห้องประวัติ ช.ก.พ.

ผู้สนับสนุนสมาคมนักเรียนเก่า ช.ก.พ.
ผู้สนับสนุนสมาคมนักเรียนเก่า ช.ก.พ.
อัพเดทล่าสุดจากเรา
อัพเดทล่าสุดจากเรา

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

คลังวิดีโอ
คลังวิดีโอ
ดูวิดีโอทั้งหมด
โครงการสำคัญ
โครงการสำคัญ

โครงการสำคัญต่าง ๆ ของ สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ

ดูทั้งหมด

สื่อสิ่งพิมพ์ /เอกสารเผยแพร่

อินโฟกราฟิก

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่การประกอบวิชาชีพในหมู่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป